STEPS OMBYGG SATS FRÅN KOPPLINGSDOSA TILL CYKELDAT

STEPS OMBYGG SATS FRÅN KOPPLINGSDOSA TILL CYKELDAT

2 449 kr

Ombyggnadssatsen innerhåller cykeldator Steps 6100, hållare 6100 och reglage 6010 vänster. Efter ombyggnad måste Steps systemet uppdateras.